Tính năng

Trùng Sinh Cánh

Tính năng Trùng Sinh Cánh giúp tăng giới hạn nâng cấp level của cánh, đem về điểm chỉ số nguyên tố và hiệu ứng ngoại trang cho cánh.

Yêu cầu: Cánh đạt cấp độ Max (Bậc 12, 10 sao) được mở Trùng Sinh

Nguyên liệu: Vảy Thần Ưng và Cánh Long Ưng cho nâng cấp các mốc quan trọng

Khi cánh đạt đến cấp độ cuối: Bậc 12, max 10 sao, xuất hiện giao diện mở trùng sinh cánh:

Bấm Mở Trùng Sinh, xuất hiện thông báo sau:

Khi đã đủ nguyên liệu, tiến hành trùng sinh:

Trùng sinh thành công.

Tiếp tục trùng sinh cánh bằng nguyên liệu phổ thông đến khi đạt giới hạn cấp tiếp theo (Cấp 200) thì người chơi có thể trùng sinh cánh sang bậc tiếp theo.

Chúc bạn thành công!