Tính năng

Thần Hóa Pháp Trận

Tính năng Phát triển cao từ tính năng Pháp Trận gia tăng thêm nhiều thuộc tính cho chủ: Thần Hóa Pháp Trận.

Vị Trí: Pháp Trận -> Thần Hóa Pháp Trận

Giao diện tính năng mới:

Hướng dẫn:

Sau khi kích hoạt mở tính năng Pháp Trận có thể đồng loạt nâng cấp Pháp Trận – Hồn Trận và nguyên liệu dư có thể mở Thần Hóa tăng mạnh lực chiến.

Sử dụng tiếp tục các nguyên liệu : Thần Huyết Vẽ Trận và Linh Chú Pháp Trận gia tăng thuộc tính

Có tất cả 5 thuộc tính Pháp Trận: Dung Ma- Phi Hải – Tung Vân – Hóa Sa – Khu Điện

Tăng cấp Pháp Trận Thần Hóa có thể tăng vĩnh viễn thuộc tính nhân vật

Sau khi cấp Thần Hóa đạt điều kiện chỉ định sẽ kích hoạt thuộc tính Cộng hưởng tương ứng

Giao diện thuộc tính và tăng cấp 1 Thần Hóa:

Thuộc tính tổng:

Kích hoạt thuộc tính cộng hưởng:

Sau khi thức tỉnh và tăng bậc Thần Hóa thuộc tính nhân vật và thuộc tính từ tính năng tăng mạnh

Chúc Mutizens tham gia game vui vẻ.