Tính năng

Cứ Điểm Vương Quốc

Cứ Điểm Vương Quốc là một hoạt động Liên Server Mới của game, nhận thưởng là các nguyên liệu quý và cơ hội sở hữu bộ Skin cực mạnh trong game.

Thời gian: diễn ra tuần tự 2 tuần một lần.

Tham gia bằng cách vào giao diện hoạt động Liên Server, chọn Cứ Điểm Vương Quốc.

Giao diện chính sẽ ghi thời gian chi tiết đang diễn ra hoạt động và hoạt động đang ở giai đoạn nào.

Giai đoạn 1: Khởi động, người chơi tiêu diệt các quái ngoài thành nhận được vật phẩm đổi thưởng: Chìa Quân Hộ Vệ

Chìa Quân Hộ Vệ có thể sử dụng để đổi thưởng trong shop đổi:

Sau khi kết thúc giai đoạn đầu, giai đoạn 2 là lúc để vào phó bản, Phó bản cần có vật phẩm Chỉ Lệnh Của Kevin mới có thể vào, giá đổi là 2500 Chìa Quân Hộ Vệ, giới hạn đổi: 1

Phó bản gồm 5 tầng, mỗi tầng diệt tất cả quái phụ sẽ xuất hiện BOSS, BOSS khi chết sẽ có cơ hội nhận được Rương Đế Quốc (tùy phẩm chất)

Diệt BOSS

Sau khi diệt Boss và thu thập rương, Rương sẽ xuất hiện ở phần đấu giá sau khi kết thúc thời gian đi phó bản. (Lưu ý rương sẽ không xuất hiện trong túi đồ khi đấu giá chưa kết thúc)

Khi thời gian đấu giá bắt đầu, rương sẽ tự động được đem lên phần đấu giá, người chơi tiến hành đấu giá. Sau khi kết thúc đấu giá, Người chơi trả giá cao nhất nhận được rương (gửi qua thư). Người chơi có rương được đem đi đấu giá sẽ nhận hoàn trả theo tỉ lệ 5% tổng giá đấu giá.