Tin tức

Thông báo bảo trì liên kết server 05/08/2022

Để đảm bảo Mutizen có thể trải nghiệm MU Awaken - VNG một cách tốt nhất, BĐH sẽ tiến hành bảo trì liên kết Server.

  • Thời gian Gộp Chính Thức: từ 09:00 - 14:00 ngày 05/08/2022 (Có thể hoàn thành sớm)
  • Phạm Vi: Các máy chủ có trong danh sách gộp.
  • Quà bảo trì: 4000 Gem Khóa, thẻ X10 EXP x2.
Cụm Máy ChủMáy Chủ
S85 Gộp S131Bao gồm S85-130 và S131-146: S85 là server chính
S260 Gộp S262Bao gồm S260-261 và S262: S260 là server chính
S263 Gộp S264S263 là server chính.

Các máy chủ tiến hành gộp trong đợt này

LƯU Ý:

  • Mutizen có nhân vật cũ ở Server nào vẫn đăng nhập ở Server đó để thấy nhân vật của mình.
  • BXH thay đổi dựa trên lực chiến của các nhân vật trong cụm mới.
  • Loren thành chiến sẽ làm mới và phải chiếm lại.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị