Tin tức

Rinh quà khủng từ sự kiện Kho Báu Vua Biển 10/07

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Người chơi tích lũy nạp số Gem đạt mốc chỉ định sẽ nhận được các kho báu của Vua Biển.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 0:00 10/07/2020 - 23:59 10/07/2020.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Phần thưởngPhần thưởng bao gồmSố Lượng
 Nạp 500 GemRương Kho Báu Vua Biển 1Ngòi Lửa Thánh20
Đá Divine5
Đá Tinh Linh10
Đá Thiên Mệnh1
Mảnh rương Đại Thiên Sứ1
 Nạp 1000 GemRương Kho Báu Vua Biển 2Ngòi Lửa Thánh50
Đá Divine5
Đá Tinh Linh20
Đá Thiên Mệnh1
Mảnh rương Đại Thiên Sứ1
 Nạp 2000 GemRương Kho Báu Vua Biển 3Ngòi Lửa Thánh50
Đá Divine5
Đá Ma Linh10
Đá Thiên Mệnh1
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 3000 GemRương Kho Báu Vua Biển 4Ngòi Lửa Thánh50
Đá Divine5
Đá Divine5
Đá Thiên Mệnh1
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 5000 GemRương Kho Báu Vua Biển 5Ngòi Lửa Thánh70
Đá Divine5
Đá Divine5
Đá Thiên Mệnh2
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 7000 GemRương Kho Báu Vua Biển 6Ngòi Lửa Thánh70
Đá Divine10
Trứng Tinh Linh Cam1
Đá Thiên Mệnh2
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 10000 GemRương Kho Báu Vua Biển 7Ngòi Lửa Thánh100
Đá Divine10
Rương Đá Hồn-Ngẫu Nhiên1
Ngọc Thiên Mệnh1
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 12000 GemRương Kho Báu Vua Biển 8Ngòi Lửa Thánh100
Đá Divine10
Đá Thần Divine5
Ngọc Thiên Mệnh1
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 15000 GemRương Kho Báu Vua Biển 9Ngòi Lửa Thánh100
Đá Divine10
Bùa Thánh Khí 30
Ngọc Thiên Mệnh2
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 17000 GemRương Kho Báu Vua Biển 10Ngòi Lửa Thánh100
Đá Divine10
Bùa Thánh Khí 40
Ngọc Thiên Mệnh2
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 20000 GemRương Kho Báu Vua Biển 11Ngòi Lửa Thánh200
Đá Divine20
Bùa Thánh Khí 50
Ngọc Thiên Mệnh2
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 30000 GemRương Kho Báu Vua Biển 12Ngòi Lửa Thánh200
Đá Divine20
Rương Đá Hồn-Ngẫu Nhiên1
Ngọc Thiên Mệnh2
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Nạp 40000 GemRương Kho Báu Vua Biển 13Ngòi Lửa Thánh200
Đá Divine20
Đá Thần Divine10
Ngọc Thiên Mệnh3
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Nạp 50000 GemRương Kho Báu Vua Biển 14Ngòi Lửa Thánh200
Đá Divine20
Bùa Thánh Khí 70
Đá Thần Thiên Mệnh1
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Nạp 60000 GemRương Kho Báu Vua Biển 15Ngòi Lửa Thánh200
Đá Divine20
Bùa Thánh Khí 100
Đá Thần Thiên Mệnh1
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Nạp 80000 GemRương Kho Báu Vua Biển 16Ngòi Lửa Thánh200
Đá Divine30
Rương Đá Hồn-Ngẫu Nhiên2
Đá Thần Thiên Mệnh1
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Nạp 100000 GemRương Kho Báu Vua Biển 17Ngòi Lửa Thánh300
Đá Divine30
Đá Thần Divine20
Đá Thần Thiên Mệnh2
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Nạp 120000 GemRương Kho Báu Vua Biển 18Ngòi Lửa Thánh300
Đá Divine30
Bùa Thánh Khí 150
Đá Thần Thiên Mệnh2
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Nạp 150000 GemRương Kho Báu Vua Biển 19Ngòi Lửa Thánh300
Đá Divine30
Bùa Thánh Khí 300
Đá Thần Thiên Mệnh3
Rương Thiên Sứ Bậc 53
Nạp 180000 GemRương Kho Báu Vua Biển 20Ngòi Lửa Thánh300
Đá Divine30
Rương Thánh Hồn Bảo Vệ2
Đá Thần Thiên Mệnh3
Rương Thiên Sứ Bậc 56

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị