Tin tức

Rinh ngay quà khủng từ sự kiện Kho Báu Vua Biển 11/06 - 23/06

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Người chơi tích lũy nạp số Gem đạt mốc chỉ định sẽ nhận được các kho báu của Vua Biển.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 0:00 11/06/2022 - 23:59 23/06/2022.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Phần thưởngPhần thưởng bao gồmSố Lượng
 Nạp 500 GemRương Kho Báu Vua Biển 141Lời Chúc Angel10
Lời Chúc Thần Tôn10
Đá Luyện Ma50
Đá Ma Nguyên50
Thép Ngọc Cobalt20
 Nạp 1000 GemRương Kho Báu Vua Biển 142Bia Tế Thiên Đường10
Bia Tế Vurtne10
Cát Luyện Kim25
Bụi Luyện Kim25
Thép Ngọc Cobalt40
 Nạp 2000 GemRương Kho Báu Vua Biển 143Lời Chúc Angel30
Lời Chúc Thần Tôn30
Đá Luyện Ma100
Đá Ma Nguyên100
Thép Ngọc Cobalt60
 Nạp 3000 GemRương Kho Báu Vua Biển 144Bia Tế Thiên Đường15
Bia Tế Vurtne15
Cát Luyện Kim50
Bụi Luyện Kim50
Thép Ngọc Cobalt80
 Nạp 5000 GemRương Kho Báu Vua Biển 145Lời Chúc Angel60
Lời Chúc Thần Tôn60
Đá Luyện Ma150
Đá Ma Nguyên150
Thép Ngọc Cobalt100
 Nạp 7000 GemRương Kho Báu Vua Biển 146Bia Tế Thiên Đường30
Bia Tế Vurtne30
Cát Luyện Kim75
Bụi Luyện Kim75
Thép Ngọc Cobalt150
 Nạp 10000 GemRương Kho Báu Vua Biển 147Lời Chúc Angel90
Lời Chúc Thần Tôn90
Đá Luyện Ma200
Đá Ma Nguyên200
Thép Ngọc Cobalt200
 Nạp 12000 GemRương Kho Báu Vua Biển 148Bia Tế Thiên Đường45
Bia Tế Vurtne45
Cát Luyện Kim100
Bụi Luyện Kim100
Thép Ngọc Cobalt250
 Nạp 15000 GemRương Kho Báu Vua Biển 149Lời Chúc Angel120
Lời Chúc Thần Tôn120
Đá Luyện Ma250
Đá Ma Nguyên250
Thép Ngọc Cobalt300
 Nạp 17000 GemRương Kho Báu Vua Biển 150Bia Tế Thiên Đường60
Bia Tế Vurtne60
Cát Luyện Kim125
Bụi Luyện Kim125
Thép Ngọc Cobalt400
 Nạp 20000 GemRương Kho Báu Vua Biển 151Lời Chúc Angel150
Lời Chúc Thần Tôn150
Đá Luyện Ma300
Đá Ma Nguyên300
Thép Ngọc Cobalt500
 Nạp 30000 GemRương Kho Báu Vua Biển 152Bia Tế Thiên Đường75
Bia Tế Vurtne75
Cát Luyện Kim150
Bụi Luyện Kim150
Thép Ngọc Cobalt600
Nạp 40000 GemRương Kho Báu Vua Biển 153Lời Chúc Angel180
Lời Chúc Thần Tôn180
Đá Luyện Ma400
Đá Ma Nguyên400
Thép Ngọc Cobalt700
Nạp 50000 GemRương Kho Báu Vua Biển 154Bia Tế Thiên Đường90
Bia Tế Vurtne90
Cát Luyện Kim200
Bụi Luyện Kim200
Thép Ngọc Cobalt800
Nạp 60000 GemRương Kho Báu Vua Biển 155Ngọc Thánh Đỏ Lv12
Ngọc Thánh Vàng Lv12
Đá Luyện Ma500
Đá Ma Nguyên500
Thép Ngọc Cobalt1000
Nạp 80000 GemRương Kho Báu Vua Biển 156Ngọc Thánh Đỏ Lv21
Ngọc Thánh Vàng Lv21
Cát Luyện Kim250
Bụi Luyện Kim250
Thép Ngọc Cobalt1200
Nạp 100000 GemRương Kho Báu Vua Biển 157Ngọc Thánh Đỏ Lv22
Ngọc Thánh Vàng Lv22
Đá Luyện Ma800
Đá Ma Nguyên800
Thép Ngọc Cobalt1500
Nạp 120000 GemRương Kho Báu Vua Biển 158Ngọc Thánh Đỏ Lv31
Ngọc Thánh Vàng Lv31
Cát Luyện Kim400
Bụi Luyện Kim400
Thép Ngọc Cobalt1800
Nạp 150000 GemRương Kho Báu Vua Biển 159Ngọc Thánh Đỏ Lv41
Ngọc Thánh Vàng Lv41
Đá Luyện Ma2000
Đá Ma Nguyên2000
Thép Ngọc Cobalt2000
Nạp 180000 GemRương Kho Báu Vua Biển 160Rương Thiên Sứ Bậc 91
Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 91
Cát Luyện Kim1000
Bụi Luyện Kim1000
Thép Ngọc Cobalt3000

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị