Tin tức

Bảng Xếp Hạng Vương Giả

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Người chơi tích lũy nạp số Gem đạt mốc chỉ định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng. Đặc biệt, từ TOP 1-20 mỗi Mutizen sẽ nhận được thêm 1 tượng Dark Knight độc quyền MU Awaken VNG.

Lưu ý: 

  • Tới thời gian hoạt động nhưng không nhận thấy Icon của sự kiện, Mutizen vui lòng thoát game, chờ trong khoảnh 2-5p và đăng nhập lại
  • Khi tiến hành nạp cần để nhân vật Online trong game để hệ thống cập nhật, nếu khi nạp xong hệ thống có hiển thị mức nạp nhưng không hiện hạng và Model, cần lặp lại bước trên: nạp 1 lượng bất kỳ trong lúc nhân vật đang Online.
  • Sự kiện BXH Vương Giả MU là sự kiện được sử dụng lần đầu tiên trong tất cả các phiên bản MU trong khu vực, nếu xuất hiện các lỗi hiển thị khác vui lòng thông báo cho CSKH.
  • Kết quả cuối cùng vẫn sẽ kết quả hoàn toàn chính xác và phần thưởng sẽ không thay đổi. 

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 00:00 13/05 - 23:59 17/05.

Thời gian trao thưởng:  18/05/2023.

PHẦN THƯỞNG

Điều kiệnPhần thưởng Số lượng
Hạng 1 >= 70.000 GemNgọc Thánh Lam Lv52
Ngọc Thánh Lục Lv52
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao15
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố90
Rương Thiên Sứ Bậc 91
Võ Sĩ Ngân Hà1
Hạng 2 >= 70.000 GemNgọc Thánh Lam Lv42
Ngọc Thánh Lục Lv42
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao12
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố70
Rương Thiên Sứ Bậc 82
Thú Cưỡi: Dị Hồ Đào Hoa1
Hạng 3 >= 45.000 GemNgọc Thánh Lam Lv41
Ngọc Thánh Lục Lv41
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao9
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố50
Rương Thiên Sứ Bậc 81
Hạng 4 >=45.000 GemNgọc Thánh Lam Lv41
Ngọc Thánh Lục Lv41
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao8
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố45
Rương Thiên Sứ Bậc 81
Hạng 5 >= 35.000 GemNgọc Thánh Lam Lv32
Ngọc Thánh Lục Lv32
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao7
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố35
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Hạng 6 >= 35.000 GemNgọc Thánh Lam Lv32
Ngọc Thánh Lục Lv32
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao6
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố35
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Hạng 7 >= 30.000 GemNgọc Thánh Lam Lv31
Ngọc Thánh Lục Lv31
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao5
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố30
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Hạng 8 >= 30.000 GemNgọc Thánh Lam Lv31
Ngọc Thánh Lục Lv31
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao5
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố30
Rương Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 9 >= 25.000 GemNgọc Thánh Lam Lv22
Ngọc Thánh Lục Lv22
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao4
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố25
Rương Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 10 >= 25.000 GemNgọc Thánh Lam Lv22
Ngọc Thánh Lục Lv22
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao4
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố25
Rương Thiên Sứ Bậc 71
Hạng 11 >= 20.000 GemNgọc Thánh Lam Lv21
Ngọc Thánh Lục Lv21
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố20
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Hạng 12 >= 20.000 GemNgọc Thánh Lam Lv21
Ngọc Thánh Lục Lv21
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao3
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố20
Rương Thiên Sứ Bậc 72
Hạng 13 >= 18.000 GemNgọc Thánh Lam Lv21
Ngọc Thánh Lục Lv21
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố18
Rương Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 14 >= 18.000 GemNgọc Thánh Lam Lv21
Ngọc Thánh Lục Lv21
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố18
Rương Thiên Sứ Bậc 61
Hạng 15 >= 15.000 GemNgọc Thánh Lam Lv12
Ngọc Thánh Lục Lv12
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố15
Rương Thiên Sứ Bậc 61
Hạng 16 >= 15.000 GemNgọc Thánh Lam Lv12
Ngọc Thánh Lục Lv12
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao2
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố15
Rương Thiên Sứ Bậc 61
Hạng 17 >= 12.000 GemNgọc Thánh Lam Lv11
Ngọc Thánh Lục Lv11
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố12
Rương Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 18 >= 12.000 GemNgọc Thánh Lam Lv11
Ngọc Thánh Lục Lv11
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố12
Rương Thiên Sứ Bậc 62
Hạng 19 >= 10.000 GemNgọc Thánh Lam Lv11
Ngọc Thánh Lục Lv11
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố10
Rương Thiên Sứ Bậc 61
Hạng 20 >= 10.000 GemNgọc Thánh Lam Lv11
Ngọc Thánh Lục Lv11
Ảo Ảnh Frost God (Sinh Nhật)1
Mảnh Đế Quốc - Cao1
Quà Tinh Luyện Thánh Ấn Nguyên Tố10
Rương Thiên Sứ Bậc 61

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị