MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 25/06 - 30/06

Từ đến

Vua nạp

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Mutizen tham gia đạt Top nạp Gem sẽ nhận ngay các phần thưởng cực giá trị. Người chơi nạp đạt mốc sẽ đạt hạng tương ứng, nếu có nhiều hơn 1 người chơi đạt mốc sẽ xếp theo lượng gem nạp.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 0:00 25/06/2022 đến 23:59 28/06/2022

Thời gian phát thưởng: 0:00 ngày 30/06/2022

PHẦN THƯỞNG

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 (Yêu cầu 60.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 91
Kim Cương Xanh Ma1000
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 150
10000 Cát Hồn Khí1500
10000 Vân Thú750
Thú cưỡi: Lightning Pegasus1
Hạng 2 (Yêu cầu 45.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 82
Kim Cương Xanh Ma750
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 135
10000 Cát Hồn Khí1000
10000 Vân Thú500
Lightning Beast1
Hạng 3 (Yêu cầu 30.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 81
Kim Cương Xanh Ma550
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 125
10000 Cát Hồn Khí800
10000 Vân Thú350
Lightning Beast1
Hạng 4 (Yêu cầu30.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 81
Kim Cương Xanh Ma550
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 125
10000 Cát Hồn Khí700
10000 Vân Thú350
Thú Cưỡi: Rainbow Unicorn1
Hạng 5 (Yêu cầu 15.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 72
Kim Cương Xanh Ma300
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 120
10000 Cát Hồn Khí600
10000 Vân Thú200
Thú Cưỡi: Rainbow Unicorn1
Hạng 6 (Yêu cầu 15.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 72
Kim Cương Xanh Ma300
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 120
10000 Cát Hồn Khí500
10000 Vân Thú200
Thú Cưỡi: Rainbow Unicorn1
Hạng 7 (Yêu cầu 8.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 71
Kim Cương Xanh Ma250
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 115
10000 Cát Hồn Khí450
10000 Vân Thú100
Thú Cưỡi: War Nightmare1
Hạng 8 (Yêu cầu 8.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 62
Kim Cương Xanh Ma250
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 115
10000 Cát Hồn Khí400
10000 Vân Thú100
Thú Cưỡi: War Nightmare1
Hạng 9 (Yêu cầu 4.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 62
Kim Cương Xanh Ma200
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 18
10000 Cát Hồn Khí350
10000 Vân Thú50
Thú Cưỡi: War Nightmare1
Hạng 10 (Yêu cầu 2.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 61
Kim Cương Xanh Ma150
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 14
10000 Cát Hồn Khí300
10000 Vân Thú30
Thú Cưỡi: War Nightmare1
Hạng 11 (Yêu cầu 2.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 52
Kim Cương Xanh Ma150
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 14
10000 Cát Hồn Khí250
10000 Vân Thú30
Thú Cưỡi: War Nightmare1
Hạng 12 (Yêu cầu 1.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 52
Kim Cương Xanh Ma80
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 12
10000 Cát Hồn Khí200
10000 Vân Thú15
Xe Chiến Bá Vương1
Hạng 13 (Yêu cầu 1.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 51
Kim Cương Xanh Ma80
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 12
10000 Cát Hồn Khí180
10000 Vân Thú8
Xe Chiến Bá Vương1
Hạng 14 (Yêu cầu 500 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 51
Kim Cương Xanh Ma50
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 11
10000 Cát Hồn Khí150
10000 Vân Thú5
Xe Chiến Bá Vương1
Hạng 15 (Yêu cầu 500 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 51
Kim Cương Xanh Ma50
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 11
10000 Cát Hồn Khí100
10000 Vân Thú5
Xe Chiến Bá Vương1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị