MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 11/06 - 17/06

Từ đến

Siêu Vua Tặng Hoa

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Mutizen tặng hoa cho người chơi khác đạt đủ điều kiện yêu cầu sẽ vào BXH. Khi kết thúc hoạt động nhận thưởng tương ứng.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 0:00 11/06 đến 23:59 14/06.

Thời gian nhận thưởng: 0:00 16/06.

PHẦN THƯỞNG

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 (Yêu cầu 120000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 91
10000 Đá Linh1500
10000 Cát Hồn Khí1800
Mảnh Hồn Khí-Cao99
Rương Vân Chiến Tự Chọn3
Skin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)6
Hạng 2 (Yêu cầu 100000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 82
10000 Đá Linh1000
10000 Cát Hồn Khí1200
Mảnh Hồn Khí-Cao66
Rương Vân Chiến Tự Chọn2
Skin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)4
Hạng 3 (Yêu cầu 85000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 82
10000 Đá Linh850
10000 Cát Hồn Khí1000
Mảnh Hồn Khí-Cao60
Rương Vân Chiến Tự Chọn1
Skin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)3
Hạng 4 (Yêu cầu 70000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 81
10000 Đá Linh700
10000 Cát Hồn Khí850
Mảnh Hồn Khí-Cao54
Rương Vân Chiến Tự Chọn1
Skin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)3
Hạng 5 (Yêu cầu 60000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 81
10000 Đá Linh600
10000 Cát Hồn Khí700
Mảnh Hồn Khí-Cao48
Quà Vân Chiến Cam4
Skin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)2
Hạng 6 (Yêu cầu 50000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 72
10000 Đá Linh500
10000 Cát Hồn Khí600
Mảnh Hồn Khí-Cao36
Quà Vân Chiến Cam4
Skin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)2
Hạng 7 (Yêu cầu 40000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 72
10000 Đá Linh400
10000 Cát Hồn Khí500
Mảnh Hồn Khí-Cao30
Quà Vân Chiến Cam3
Skin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)1
Hạng 8 (Yêu cầu 30000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 71
10000 Đá Linh300
10000 Cát Hồn Khí400
Mảnh Hồn Khí-Cao27
Quà Vân Chiến Cam3
Skin Vũ Khí: Vua Quỷ - Đỏ 2 (Vĩnh Viễn)1
Hạng 9 (Yêu cầu 20000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 71
10000 Đá Linh200
10000 Cát Hồn Khí300
Mảnh Hồn Khí-Cao21
Quà Vân Chiến Cam3
Vé Đổi Đặc Biệt A4
Hạng 10 (Yêu cầu 10000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 62
10000 Đá Linh150
10000 Cát Hồn Khí200
Mảnh Hồn Khí-Cao15
Quà Vân Chiến Cam2
Vé Đổi Đặc Biệt A4
Hạng 11 (Yêu cầu 5000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 62
10000 Đá Linh100
10000 Cát Hồn Khí150
Mảnh Hồn Khí-Cao15
Quà Vân Chiến Cam2
Vé Đổi Đặc Biệt A3
Hạng 12 (Yêu cầu 2000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 61
10000 Đá Linh50
10000 Cát Hồn Khí80
Mảnh Hồn Khí-Cao9
Quà Vân Chiến Cam2
Vé Đổi Đặc Biệt A2
Hạng 13 (Yêu cầu 2000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 61
10000 Đá Linh30
10000 Cát Hồn Khí50
Mảnh Hồn Khí-Cao9
Quà Vân Chiến Cam1
Vé Đổi Đặc Biệt A2
Hạng 14 (Yêu cầu 2000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 52
10000 Đá Linh20
10000 Cát Hồn Khí30
Mảnh Hồn Khí-Cao3
Quà Vân Chiến Cam1
Vé Đổi Đặc Biệt A1
Hạng 15 (Yêu cầu 2000 điểm trở lên)Rương Dấu Ấn Thiên Sứ Bậc 51
10000 Đá Linh10
10000 Cát Hồn Khí15
Mảnh Hồn Khí-Cao3
Quà Vân Chiến Cam1
Vé Đổi Đặc Biệt A1

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị