MU Awaken VNG

Chuỗi sự kiện tuần tràn ngập ưu đãi 04/06 - 09/06

Từ đến

Vua nạp

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Mutizen tham gia đạt Top nạp Gem sẽ nhận ngay các phần thưởng cực giá trị. Người chơi nạp đạt mốc sẽ đạt hạng tương ứng, nếu có nhiều hơn 1 người chơi đạt mốc sẽ xếp theo lượng gem nạp.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 0:00 04/06/2022 đến 23:59 07/06/2022

Thời gian phát thưởng: 0:00 ngày 09/06/2022

PHẦN THƯỞNG

Điều KiệnPhần ThưởngSố Lượng
Hạng 1 (Yêu cầu 60.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 91
Đá Hồn Linh600
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 175
10000 Cát Hồn Khí1500
Sao Sáng-May Mắn1
10000 Vân Thú750
Hạng 2 (Yêu cầu 45.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 82
Đá Hồn Linh450
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 150
10000 Cát Hồn Khí1000
Mảnh Thánh Thú-Thần300
10000 Vân Thú500
Hạng 3 (Yêu cầu 30.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 81
Đá Hồn Linh300
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 135
10000 Cát Hồn Khí800
Mảnh Thánh Thú-Thần200
10000 Vân Thú350
Hạng 4 (Yêu cầu30.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 81
Đá Hồn Linh300
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 135
10000 Cát Hồn Khí700
Mảnh Thánh Thú-Thần200
10000 Vân Thú350
Hạng 5 (Yêu cầu 15.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 72
Đá Hồn Linh150
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 125
10000 Cát Hồn Khí600
Mảnh Thánh Thú-Thần100
10000 Vân Thú200
Hạng 6 (Yêu cầu 15.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 72
Đá Hồn Linh150
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 125
10000 Cát Hồn Khí500
Mảnh Thánh Thú-Thần100
10000 Vân Thú200
Hạng 7 (Yêu cầu 8.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 71
Đá Hồn Linh80
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 115
10000 Cát Hồn Khí450
Mảnh Thánh Thú-Thần50
10000 Vân Thú100
Hạng 8 (Yêu cầu 8.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 62
Đá Hồn Linh80
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 115
10000 Cát Hồn Khí400
Mảnh Thánh Thú-Thần50
10000 Vân Thú100
Hạng 9 (Yêu cầu 4.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 62
Đá Hồn Linh40
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 18
10000 Cát Hồn Khí350
Mảnh Thánh Thú-Thần30
10000 Vân Thú50
Hạng 10 (Yêu cầu 2.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 61
Đá Hồn Linh20
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 14
10000 Cát Hồn Khí300
Mảnh Thánh Thú-Thần15
10000 Vân Thú30
Hạng 11 (Yêu cầu 2.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 52
Đá Hồn Linh20
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 14
10000 Cát Hồn Khí250
Mảnh Thánh Thú-Thần15
10000 Vân Thú30
Hạng 12 (Yêu cầu 1.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 52
Đá Hồn Linh10
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 12
10000 Cát Hồn Khí200
Mảnh Thánh Thú-Thần8
10000 Vân Thú15
Hạng 13 (Yêu cầu 1.000 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 51
Đá Hồn Linh10
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 12
10000 Cát Hồn Khí180
Mảnh Thánh Thú-Thần8
10000 Vân Thú8
Hạng 14 (Yêu cầu 500 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 51
Đá Hồn Linh5
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 11
10000 Cát Hồn Khí150
Mảnh Thánh Thú-Thần5
10000 Vân Thú5
Hạng 15 (Yêu cầu 500 Gem)Rương Thiên Sứ Bậc 51
Đá Hồn Linh5
Túi Thức Tỉnh Thần Điện 11
10000 Cát Hồn Khí100
Mảnh Thánh Thú-Thần5
10000 Vân Thú5

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị