Tính năng

Tiến Hóa Thần Điện

Tính năng Phát triển Mới “Tiến Hóa – Thần Điện” Phát triển thêm từ tính năng Thần Khám, Nhân Vật -> Thần Khám -> Thần Điện -> Tiến Hóa

Thần Tế Điển tăng sao đến Level 50 có thể tăng Tiến Hóa thần Điện

Thần Điện nâng cấp dưới Level 50 tăng thuộc tính Tấn Công Nguyên Tố nhưng từ Level trở đi khi kích hoạt Tiến Hóa tăng trực tiếp thuộc tính phòng thủ Lửa – Lôi – Thổ - Phong – Nước, gồm:

  • Phòng Thủ Lửa Lớn Nhất
  • Lôi Phòng tối đa
  • Thổ Phòng tối đa
  • Phong Phòng Tối đa
  • Phòng thủ nước Lớn nhất

Nguyên liệu nâng cấp Tiến Hóa tiếp tục sử dụng những nguyên liệu đã dùng trước đây Tro Cổ Huyết – Tro Cổ Linh – Tro Cổ Thánh Mutizens tích trữ nguyên liệu ngoài nâng Level Thần Điện thì nay có thể dùng để Tiến Hóa Thần Điện tăng nhiều thuộc tính Phòng Thủ quan trọng

Tăng cấp chắc chắn thành công, số lượng nguyên liệu cần tăng dần tùy theo cấp Tiến Hóa

Mỗi cấp tiến hóa sẽ gia tăng thuộc tính cho chủ nhân

Tối đa tăng đến Level 400 thuộc tính tăng thêm chủ nhân đạt cực hạn.

Chúc bạn thành công.