Tính năng

Thức tỉnh Thánh Huy

Giới thiệu

Thức Tỉnh Thánh Huy là một tính năng mới hỗ trợ cho việc nâng cấp Thánh Huy, mang đến cho người chơi thêm một số chỉ số như: HP tối đa, Vật phòng, Pháp phòng, Hấp thu sát thương.

Hướng dẫn

Truy cập vào mục Thánh huy theo các bước: Giao diện tính năng – Nhân vật – Thánh Huy, sau đó bấm vào Thức Tỉnh.

Nguyên liệu cần để Thức Tỉnh ngoài một lượng lớn điểm công trạng cần có thêm Ấn Huy Hiệu. Ấn Huy Hiệu có thể có được Gem Shop và Shop Chiến Công, giá mặc định: 20 Gem/vật phẩm.

Khi đã đủ vật phẩm và điểm công trạng cần thiết, bấm Thức Tỉnh.

Thức Tỉnh Thánh Huy từ Thức Tỉnh 1 sang Thức Tỉnh 2 thành công.

Để tiếp tục thức tỉnh sang Thức Tỉnh 3, ta cần nâng cấp cho Thánh Huy này, khi đạt đủ 50 cấp là có thể nâng cấp sang Thức Tỉnh 3.

Đạt đủ cấp để có thể nâng cấp sang Thức Tỉnh 3.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị