Tính năng

Thức tỉnh Hồn Nguyên Tố

Giới thiệu

Tính năng Thức Tỉnh Hồn Nguyên Tố cho phép người chơi thức tỉnh 5 Hồn Nguyên Tố nhỏ (Hỏa – Thủy – Phong – Thổ - Lôi) và Thánh Linh Nguyên Tố.

Thức tỉnh Thánh Linh Nguyên Tố sẽ cho phép người chơi có thêm các chỉ số bao gồm: Nguyên Tố Tấn Công, Phòng Thủ Nguyên Tố, Tăng Phòng Nguyên Tố.

Thức tỉnh 5 Hồn Nguyên Tố sẽ cho phép người chơi có thêm các chỉ số Công – Phòng của nguyên tố đó.

Ví dụ: Nếu thức tỉnh hỏa hồn thì người chơi sẽ nhận thêm các chỉ số Công – Phòng thuộc tính Hỏa.

Thức tỉnh 5 Hồn Nguyên Tố

Mỗi Hồn Nguyên Tố có tối đa 12 Cấp Thức Tỉnh. Cấp Thức Tỉnh phụ thuộc vào Cấp Cường Hóa của Hồn Nguyên Tố đó.

Ví dụ: Cấp Cường Hóa của Hồn Nguyên Tố Phong của người chơi là 2, thì cấp Thức Tỉnh của Hồn Nguyên Tố Phong đó giới hạn ở mức tối đa là 2 cấp, muốn tăng thêm phải tăng cấp Cường Hóa Hồn Nguyên Tố đó.

Ngoài ra, mỗi Cấp Thức Tỉnh cần tăng 10 bậc mới có thể thức tỉnh tiếp Cấp cao hơn.

Nguyên liệu cần có để tăng Cấp Thức Tỉnh:

Đá Linh Năng: có thể sở hữu vật phẩm thông qua Gem Shop, Shop Gem Khóa, Shop Guild, Hoạt Động Nhận, Giao Dịch – Mua, Shop Chiến Công. Giá mặc định 40 Gem/ Vật phẩm hoặc 40 Gem Khóa/Vật Phẩm (Giới hạn 200)

Đá Thần Linh Năng: có thể sở hữu vật phẩm này bằng Gem Shop, Shop Chiến Công. Giá mặc định 40 Gem/Vật Phẩm.

Nguyên liệu cần có để tăng Bậc Thức Tỉnh:

Đuốc Linh Khí, có thể sở hữu vật phẩm thông qua Gem Shop, Shop Gem Khóa, Shop Guild, Giao Dịch – Mua hoặc các Hoạt Động Nhận khác,… Giá mặc định: 5 Gem/Vật Phẩm

Bùa Linh Khí, có thể sở hữu vật phẩm thông qua Gem Shop hoặc Shop Chiến Công. Giá mặc định: 5 Gem/Vật Phẩm

Để vào chức năng thức tỉnh, bấm Hệ Thống Nguyên Tố trên thanh menu chức năng.

Chọn Hồn Nguyên Tố muốn thức tỉnh, bấm vào Thức Tỉnh.

Mục Thức Tỉnh sẽ hiển thị bao gồm cấp Thức Tỉnh hiện tại, bậc thức tỉnh hiện tại của người chơi và các chỉ số Công – Phòng – Tổng lực chiến của Hồn Nguyên Tố hiện tại.

Để nâng Cấp Thức Tỉnh của Hồn Nguyên Tố, ta theo các bước sau:

  • Đầu tiên là nâng Bậc cho Hồn Nguyên Tố đó, khi đã thu thập đủ nguyên liệu, bấm vào Thức Tỉnh.

  • Thức Tỉnh Thành Công, Cấp Thức Tỉnh hiện tại là: Thức Tỉnh 1, bậc (0/10)

  • Tiếp tục nâng bậc Thức Tỉnh. Để tiến lên Cấp thức tỉnh 2, cần nâng đủ 10 bậc của Cấp Thức Tỉnh 1
  • Khi đã đủ nguyên liệu, bấm Tăng, có thể bấm Tăng Tự Động, hệ thống Game sẽ tự động tiêu tốn nguyên liệu người chơi có để nâng cấp.

  • Tăng lên 2 bậc thành công, tiến độ bây giờ là 2/10.

  • Tiếp tục nâng bậc lên 10/10. Sau khi nâng bậc thành 10/10, tiến hành nâng Cấp Thức Tỉnh lên Thức Tỉnh 2. Khi đủ nguyên liệu, bấm Thức Tỉnh.

Lưu ý: Cấp Thức Tỉnh phụ thuộc vào Cấp Cường Hóa của Hồn Nguyên Tố Đó, người chơi cần đảm bảo Cấp Cường Hóa không thấp hơn Cấp Thức Tỉnh mới có thể tiến hành Thức Tỉnh được.

Khi các yêu cầu đã hoàn thành đủ. Nâng Cấp Thức Tỉnh Hồn Nguyên Tố thành Công!

Thức tỉnh Thánh Linh Nguyên Tố

Để vào mục Thức Tỉnh cho Thánh Linh Nguyên Tố, bấm vào Thánh Linh Nguyên Tố, bấm Thức Tỉnh.

Nguyên liệu cần có để tăng Cấp Thức Tỉnh:

Đá Divine, có thể sở hữu vật phẩm thông qua Shop Guild, Giao Dịch – Mua, Shop vinh dự, hoặc các sự kiện…

Đá Thần Divine, có thể sở hữu vật phẩm thông qua Shop Vinh Dự.

Nguyên liệu cần có để tăng Bậc Thức Tỉnh:

Ngòi lửa thánh: có thể sở hữu vật phẩm thông qua Shop Guild, Giao Dịch – Mua, Shop Vinh Dự hoặc thông qua các sự kiện,...

Bùa Thánh Khí: có thể sở hữu vật phẩm thông qua Shop Vinh Dự.

Tương tự như nâng cấp Thức Tỉnh các Hồn Nguyên Tố, nâng cấp Thức Tỉnh Thánh Linh Nguyên Tố cũng phụ thuộc vào các điều kiện:

 • Cấp Thức Tỉnh phải phụ thuộc vào Cấp Cường Hóa, không thể lớn hơn Cấp Cường Hóa.
 • Có tối đa 6 cấp Thức Tỉnh, mỗi cấp cần 10 bậc Thức Tỉnh để nâng lên cấp tiếp theo.

Nâng Cấp Thức Tỉnh:

  • Khi đã đủ nguyên liệu và Zen cần thiết, bấm Thức Tỉnh.

  • Thức tỉnh thành công, cấp thức tỉnh của Thánh Linh Nguyên Tố hiện tại là Thức Tỉnh 1, bậc (0/10).

Nâng Bậc Thức Tỉnh:

  • Khi đủ nguyên liệu, bấm Tăng, có thể bấm Tăng tự động, hệ thống Game sẽ tự động tiêu hao nguyên liệu để tăng Bậc cho người chơi.

  • Tăng 2 bậc thành công, tiến độ hiện tại 2/10.

  • Tiếp tục tăng bậc lên 10/10, khi đó người chơi có thể nâng Cấp Thức Tỉnh lên Thức Tỉnh 2.
  • Tăng bậc 10/10 thành công, khi đủ nguyên liệu, bấm Thức Tỉnh để lên Thức Tỉnh 2.

  • Tăng lên Thức Tỉnh 2 thành công.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị