Tính năng

Thiên Phú Nguyên Tố

Tính năng phát triển tiếp từ tính năng Hệ Thống Nguyên Tố: Thiên Phú Nguyên Tố.

Vị Trí: Nhân vật -> Hệ Thống Nguyên Tố -> Thiên Phú Nguyên Tố

Giao diện tính năng mới:

Hướng dẫn:

Có tất cả 5 Thiên Phú nguyên tố tương ứng

Hỏa – Thủy - Phong - Thổ - Lôi

Nguyên liệu tiến cấp Thiên Phú cần thu thập Nguyên Năng Thần Tố, phần thưởng khi tham gia tính năng Nguyên Tố Chiến hoặc từ hoạt động

Mỗi Mutizens có thể tự do lựa chọn tăng Thiên Phú theo 1 nhánh cố định hoặc tăng tất cả nguyên tố ngũ hành tùy theo kinh nghiệm và ý định xây dựng nhân vật

Tăng cấp thuộc tính đến cấp độ cố định sẽ nhận thêm thuộc tính hoặc Kỹ năng Thiên Phú tương ứng

Tăng sai hay thay đổi ngũ hành có thể thao tác Tạo Lại tốn 200 Gem Khóa để nhận lại tất cả nguyên liệu đã dùng tăng cấp nguyên tố trước đó.

Kỹ năng Thiên Phú hệ Hỏa Mutizens có thể nhận được khi kích hoạt thuộc tính, đối với thuộc tính ngũ hành khác sẽ có kỹ năng khác

Thuộc tính gia tăng từ tính năng mở rộng:

Tính năng khá đơn giản trong quá trình tăng cấp và dễ dàng điều chỉnh thay đổi nhưng thuộc tính gia tăng vô cùng lớn kèm theo Kỹ năng hoàn toàn mới, hứa hẹn Mutizens sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị.

Chúc Mutizens tham gia game vui vẻ.