Tính năng

Tế Đàn Chí Tôn Không Gian

Hoạt động mới: Tế Đàn Chí Tôn Không Gian cấp bậc mới – nơi rèn luyện của Dũng sĩ mạnh nhất, đây là nơi giam giữ Boss do thiên sứ dung sức mạnh thần thánh khai thác ở Hư không

Cấp vào: Master 1Lv trở lên

Vị Trí: Hoạt Động -> Tế Đàn -> Tế Đàn Chí Tôn Không Gian

Điều kiện cần: VIP 15 để được tham gia

Giao diện tính năng mới:

Bản đồ luyện cấp tiêu diệt Boss nhận nhiều quà thưởng cực quý hiếm.

Chúc Mutizens tham gia game vui vẻ.