Tính năng

Skin Phù Hiệu

Tính năng bổ sung Skin Phù Hiệu: Hiển thị mới về Phù Hiệu đẹp và lung linh hơn, ngoài ra cũng tăng thêm nhiều lực chiến cho chủ nhân.

Vị Trí: Nhân vật -> Skin -> Skin Phù Hiệu

Giao diện tính năng mới:

Hướng dẫn:

Tính năng mới phát triển ban đầu chỉ có 3 Skin Phù Hiệu mới, sẽ phát triển thêm trong các đợt update sau

Gồm Skin: Pháo Phù Du, Bàn Tinh Tượng, Nỏ Thất Tinh

Chúc Mutizens tham gia game vui vẻ.