Tính năng

Lông Vũ Thần

Giới thiệu

Lông Vũ Thần là một tính năng mới của Cánh, cho phép Cánh trang bị được các chỉ số tần công – phòng thủ nguyên tố. Có tổng cộng 5 Lông Vũ Thần, mỗi Lông Vũ Thần có 7 Lông Vũ phụ, mỗi Lông Vũ phụ có tối đa 20 cấp, cần nâng cấp tối đa Lông Vũ phụ thứ nhất mới có thể nâng cấp Lông Vũ phụ thứ 2.

Khi tất cả 7 Lông Vũ phụ đạt cấp tối đa có thể nâng cấp Lông Vũ Thần tiếp theo, đồng thời có thế nhận thêm Chúc Phúc Cánh Thần (Hiển thị ở bên góc phải trên cùng) tăng thêm chỉ số Phòng Thủ Nguyên Tố, Bạo Kích Nguyên Tố, Tăng sát thương Nguyên Tố, Tăng tấn công Nguyên Tố.

Giao diện

Vào chức năng Cánh trong giao diện chức năng.

Chọn Mục cuối cùng: Lông Vũ Thần, sẽ thấy giao diện của tính năng.

Giao diện bao gồm tên Lông Vũ Thần người chơi đang trang bị, Level của các cánh nhỏ và tất cả chỉ số hiện đang có (kể cả hiệu ứng chúc phúc nếu đạt cấp tối đa của các Lông Vũ phụ).

Nguyên liệu cần để tiến cấp bao gồm: Blue Feather, Lửa Andes và Lông Vũ Tế Thần.

Blue Feather là nguyên liệu cơ bản, có thể lấy từ Shop Gem, Shop Gem Khóa, Shop Guild, Kho Báu, Phó Bản, Thông Thiên Tháp, hoặc Giao Dịch – mua. Giá mặc định: 5 Gem/vật phẩm.

Lửa Andes có thể lấy được từ Shop Gem, Shop Gem Khóa, Shop Guild, Kho Báu, Phó bản, Thông Thiên Tháp, Shop Chiến Công hoặc Giao Dịch – mua,... Giá mặc định 40 Gem/vật phẩm.

Lông Vũ Tế Thần là một vật phẩm mới trong phiên bản này. Có thể nhận được thông qua Gem Shop, Hoạt Động Nhận, Nguyên Tố Chiến, Shop Chiến Công,...

Nâng cấp Lông Vũ Thần

Để nâng cấp 1 Lông Vũ phụ cần cả 3 nguyên liệu trên, đủ nguyên liệu yêu cầu có thể nâng cấp lên 1 cấp, số nguyên liệu yêu cầu từ cấp 1 đến cấp 20 là không thay đổi.

Khi đủ nguyên liệu, bấm vào Tăng Cấp, hoặc Tự tăng nếu người cho có số lương lớn nguyên liệu và muốn tăng cấp đồng loạt.

Khi Tăng lên cấp 20 (cấp tối đa) của một Lông Vũ phụ, người chơi có thể mở nâng cấp cho Lông Vũ phụ tiếp theo.

Tương tự người chơi cần tiếp tục nâng cấp các Lông Vũ phụ.

Sau khi đã tăng đầy đủ 7 Lông Vũ phụ ở cấp tối đa. Người chơi sẽ được nhận Chúc Phúc Cánh Thần đó, đồng thời có thể nâng cấp Lông Vũ Thần mức cao hơn.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị