Tính năng

Khung Đại Diện

Tính năng hoàn toàn mới được ra mắt trong đợt cập nhật phiên bản lần này: Khung Đại Diện.

Vị Trí: Nhân vật -> Khung Đại Diện

Giao diện tính năng mới:

Hướng dẫn:

Mutizens đạt thành tựu tương ứng, tham gia tính năng Lâu Đài Rồng, Vũ Hội MU, Rank 3 VS 3 …

Ngoài ra Mutizens có thể tăng cấp VIP để đạt Khung Đại Diện theo mức VIP

Chúc Mutizens tham gia game vui vẻ.