Tính năng

Bùa Nguyên Tố

Giới thiệu

Bùa Nguyên Tố là một loại bùa mới bổ sung cho mục Bùa ở Big Update "Dũng Sĩ Lệnh". Bùa Nguyên Tố sẽ bổ sung rất nhiều các chỉ số liên quan đến nguyên tố (Thủy, Hỏa, Lôi, Thổ, Phong). Các chức năng trong Bùa Nguyên Tố cũng sẽ đầy đủ như Bùa thường, bao gồm Tẩy Luyện, Cường Hóa, Tách.

Người chơi cũng có thể sử dụng bùa Nguyên Tố để tế luyện.

Người chơi có thể nhận được Bùa Nguyên Tố thông qua Giao Dịch – Mua và Vực Sâu – Lost Tower.

Khi tham gia Vực Sâu – Lost Tower, người chơi nhận thưởng được rương sau có cơ hội mở nhận Bùa Nguyên Tố.

Giao diện Bùa Nguyên Tố

Để truy cập vào giao diện Bùa Nguyên Tố, bấm Bùa trong thanh giao diện chức năng, sau đó chọn Bùa Nguyên Tố.

Giao Diện bao gồm các bùa Nguyên Tố người chơi đang trang bị, tổng số lực chiến. Bên Trái là các mục bao gồm:

  • Bùa: Chứa các bùa của người chơi chưa được trang bị.
  • Tẩy Luyện: Chỉnh sửa các thuộc tính của bộ Bùa.
  • Cường Hóa: Cường Hóa Bùa.
  • Tách: Tách Bùa thành Zen và các nguyên liệu liên quan.

Có 8 loại Bùa Nguyên Tố khác nhau chia làm 5 cấp khác nhau. Giao diện cơ bản của 1 bùa như sau:

Đặc biệt ở Bùa Cam và Bùa Đỏ sẽ được thêm hiệu ứng kích hoạt bộ nếu trang bị từ 2 Bùa cùng màu trở lên, tùy theo số lượng Bùa cùng màu được trang bị mà người chơi sẽ được sở hữu nhiều hoặc ít chỉ số kích hoạt Bộ.

Ví dụ: Nếu trang bị tất cả 8 bùa Đỏ người chơi sẽ được các chỉ số kích hoạt bộ như hình.

Tẩy luyện Bùa

Giao diện Tẩy Luyện hiển thị các bộ Bùa mà người chơi đang sở hữu, bên trái là các chỉ số hiện tại người chơi đang sở hữu, đồng thời hiển thị tính năng tẩy luyện ở các chỉ số đó.

Nguyên liệu cần để tẩy luyện ngoài Zen ra cần them Thánh Thần Chú Linh.

Người chơi có thể sở hữu Thánh Thần Chú Linh bằng cách Tách Bùa Nguyên Tố hoặc thông qua Giao Dich – Mua.

Tẩy Luyện là tính năng giúp người chơi thay đổi chỉ số của Bộ bùa người chơi đang sở hữu. Để Tẩy Luyện, trước hết người chơi cần sở hữu cho mình một Bộ bùa có Kích Hoạt Bùa (8 bùa cùng màu, bùa Đỏ hoặc bùa Cam).

Sau đó, chọn 1 thuộc tính chỉ số mà người chơi muốn Tẩy Luyện.

Khi đã đủ nguyên liệu cần thiết để tẩy luyện, bấm Tẩy Luyện.

Nguyên liệu được tiêu hao và có thông báo tẩy luyện thành công, đồng thời bên phải chỉ số người chơi muốn tẩy luyện sẽ xuất hiện thuộc tính mới. Nếu người chơi không vừa ý với chỉ số đó, có thể tiếp tục Tẩy Luyện, nếu đã vừa ý, bấm Lưu.

Xuất hiện thông báo lưu thành công, thuộc tính được thay đổi.

Cường hóa Bùa

Giao diện cường hóa bao gồm các bùa người chơi đang trang bị.

Cấp hiện tại của bùa mà người chơi đang chọn cùng chỉ số hiện tại. Phía bên phải là các bùa trong kho, là nguyên liệu để cường hóa bùa mà người chơi chọn.

Để cường hóa bùa, đầu tiên bấm chọn bùa mà người chơi cần cường hóa, ở đây ta chọn bùa Sao Chổi.

Ta có thể thấy bùa sao chổi cấp hiện tại là 5, và có chỉ số thuộc tính tương ứng.

Các chỉ số màu xanh là chỉ số sẽ tăng ở cấp cường hóa tiếp theo. Các chỉ số ở trong ô hình chữ nhật là các chỉ số thuộc tính cố định, tuy nhiên sau mỗi lần tăng 5 cấp, sẽ tăng ngẫu nhiên điểm chỉ số thuộc tính, hoặc thêm 1 chỉ số mới.

Bên phải là các bùa nguyên liệu, bấm vào một hoặc nhiều bùa mà người chơi muốn tiêu hao để cường hóa cho bùa chính.

Những bùa có dấu tích sẽ là bùa tiêu hao để cường hóa, trên bảng thuộc tính của bùa được nâng cấp sẽ hiện lên cấp và chỉ số sau khi được cường hóa. Bấm Cường Hóa để tiến hành.

Cường hóa thành công.

Hiện tại cấp của bùa là cấp 8, cường hóa thêm 2 cấp nữa là cấp 10 để nhận ngẫu nhiên thêm chỉ số thuộc tính hoặc thêm 1 thuộc tính mới.

Tăng lên cấp 10 thành công, chỉ số sát thương được tăng thêm.

Tách Bùa

Tách bùa bao gồm các bùa Nguyên Liệu ở bên Phải, và các bùa sẽ được chọn để tách ở bên Trái.

Để tách bùa, bấm chọn bùa cần tách.

Game sẽ thông báo số lượng Zen nhận được khi tách bùa ở mục Tách Nhận.

Ngoài ra khi tách bùa Nguyên Tố có cấp màu Lam trở lên có cơ hội nhận được nguyên liệu để Tẩy Luyện.

Sau khi đã chọn bùa cần tách xong, Bấm Tách Tất Cả.

Tách thành công, người chơi ngoài số Zen nhận được nhận thêm nguyên liệu để Tẩy Luyện, vì bùa tách có cấp cao hơn bùa Lam (bùa Đỏ).

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị