Tính năng

Ảo Cảnh Kho Báu

Gameplay mới xuất hiện trong đợt cập nhật tính năng đợt này: Ảo Cảnh Kho Báu.

Hoạt động diễn ra hàng tuần từ 20:30 đến 21:00 thứ 5 hàng tuần.

Thời gian diễn ra tính năng Mutizens tham gia Vực Sâu tiến hành vào tính năng.

Thể lệ:

Mỗi lần tấn côn gây cho Goblin Kho Báu 100 sát Thương cố định.

Goblin mỗi mất 10% HP sẽ rơi nhiều thưởng tất cả người chơi đều có thể Nhật, hoạt động kết thúc chưa bị diệt sẽ biến mất.

Mỗi lần tấn công Goblin Kho Báu nhận 100 Điểm.

Sau khi đạt Điểm yêu cầu tương ứng có thể nhận thưởng, mỗi mức thưởng chỉ có thể nhận được 1 lần duy nhất.

Quà thưởng:

Kim Cương Luyên Thần, Ấn Huy Hiệu, Mảnh Ấn-Tốt, Cát Thần Vật – nguyên liệu dùng tăng sao và tăng cấp Thần Khí, Hồn Thần Khí.

Thời gian diễn ra tính năng sẽ có thông báo Goblin Kho báu xuất hiện trên bản đồ tính năng, Mutizens chọn tham gia vào 1 trong 4 bản đồ, kết hợp cùng thành viên Guild tập trung gây sát thương lớn và nhanh nhất có thể để nhận thưởng. Ngoài ra lưu ý việc điều chỉnh chế độ PK hợp lý để giành quyền sở hữu quà thưởng rơi từ Boss.

Hoạt động mới chơi vui và nhận quà thưởng gồm nhiều nguyên liệu mạnh hóa để nâng cấp tính năng.

Lưu ý: Mutizens nên tranh thủ nhặt quà thưởng rơi trước khi hết thời gian diễn ra hoạt động tránh vật phẩm không thu nhặt kịp sẽ tự động biến mất

Chúc Mutizens tham gia game vui vẻ.