Tin tức

Rinh ngay quà khủng từ sự kiện Kho Báu Vua Biển 19/01 - 22/01

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Người chơi tích lũy nạp số Gem đạt mốc chỉ định sẽ nhận được các kho báu của Vua Biển.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian: Từ 0:00 19/01/2021 - 23:59 22/01/2021.

PHẦN THƯỞNG

Điều Kiện Phần thưởngPhần thưởng bao gồmSố Lượng
 Nạp 500 GemRương Kho Báu Vua Biển 61Bụi Viễn Cổ50
Trái Tim Vĩnh Hằng10
Ấn Thánh Thú10
Cỏ Ma-Sơ50
Mảnh rương Đại Thiên Sứ1
 Nạp 1000 GemRương Kho Báu Vua Biển 62Bụi Viễn Cổ80
Trái Tim Vĩnh Hằng20
Ấn Thánh Thú10
Cỏ Ma-Sơ80
Mảnh rương Đại Thiên Sứ1
 Nạp 2000 GemRương Kho Báu Vua Biển 63Bụi Viễn Cổ150
Trái Tim Vĩnh Hằng30
Ấn Thánh Thú10
Cỏ Ma-Sơ100
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 3000 GemRương Kho Báu Vua Biển 64Bụi Viễn Cổ200
Trái Tim Vĩnh Hằng40
Ấn Thánh Thú20
Cỏ Ma-Sơ150
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 5000 GemRương Kho Báu Vua Biển 65Thần Huyết300
Thần Kim Tụ Hồn100
Ấn Thánh Thú20
Cỏ Ma-Sơ200
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 7000 GemRương Kho Báu Vua Biển 66Linh Chú Pháp Trận300
Pha Lê Trận Nhãn150
Huy Hiệu Thánh Thú200
Cỏ Ma-Sơ250
Mảnh rương Đại Thiên Sứ2
 Nạp 10000 GemRương Kho Báu Vua Biển 67Bụi Viễn Cổ250
Trái Tim Vĩnh Hằng50
Đá Trùng Sinh Thú Cưỡi5
Cỏ Ma-Sơ300
Mảnh rương Đại Thiên Sứ3
 Nạp 12000 GemRương Kho Báu Vua Biển 68Bụi Viễn Cổ300
Trái Tim Vĩnh Hằng60
Đá Hồn Thần Thú40
Cỏ Ma-Sơ300
Mảnh rương Đại Thiên Sứ3
 Nạp 15000 GemRương Kho Báu Vua Biển 69Thần Huyết500
Thần Kim Tụ Hồn200
Đá Trùng Sinh Thú Cưỡi10
Cỏ Ma-Sơ400
Mảnh rương Đại Thiên Sứ3
 Nạp 17000 GemRương Kho Báu Vua Biển 70Linh Chú Pháp Trận500
Pha Lê Trận Nhãn250
Ấn Thánh Thú50
Cỏ Ma-Sơ400
Mảnh rương Đại Thiên Sứ3
 Nạp 20000 GemRương Kho Báu Vua Biển 71Bụi Viễn Cổ350
Trái Tim Vĩnh Hằng70
Đá Trùng Sinh Thú Cưỡi20
Cỏ Ma-Sơ500
Mảnh rương Đại Thiên Sứ3
 Nạp 30000 GemRương Kho Báu Vua Biển 72Bụi Viễn Cổ400
Trái Tim Vĩnh Hằng80
Đá Trùng Sinh Thú Cưỡi20
Cỏ Ma-Sơ600
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Nạp 40000 GemRương Kho Báu Vua Biển 73Bụi Viễn Cổ450
Trái Tim Vĩnh Hằng100
Huy Hiệu Thánh Thú500
Cỏ Ma-Ưu Tú300
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Nạp 50000 GemRương Kho Báu Vua Biển 74Thần Huyết700
Thần Kim Tụ Hồn350
Ấn Thánh Thú200
Cỏ Ma-Ưu Tú400
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Nạp 60000 GemRương Kho Báu Vua Biển 75Linh Chú Pháp Trận700
Pha Lê Trận Nhãn350
Huy Hiệu Thánh Thú1000
Cỏ Ma-Ưu Tú500
Rương Thiên Sứ Bậc 51
Nạp 80000 GemRương Kho Báu Vua Biển 76Bụi Viễn Cổ500
Trái Tim Vĩnh Hằng120
Đá Hồn Thần Thú100
Cỏ Ma-Ưu Tú600
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Nạp 100000 GemRương Kho Báu Vua Biển 77Bụi Viễn Cổ500
Trái Tim Vĩnh Hằng150
Đá Hồn Thần Thú200
Cỏ Ma-Hiếm100
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Nạp 120000 GemRương Kho Báu Vua Biển 78Thần Huyết1000
Thần Kim Tụ Hồn500
Huy Hiệu Thánh Thú2000
Cỏ Ma-Hiếm100
Rương Thiên Sứ Bậc 52
Nạp 150000 GemRương Kho Báu Vua Biển 79Linh Chú Pháp Trận1000
Pha Lê Trận Nhãn500
Ấn Thánh Thú800
Cỏ Ma-Hiếm100
Rương Thiên Sứ Bậc 53
Nạp 180000 GemRương Kho Báu Vua Biển 81Bụi Viễn Cổ1000
Trái Tim Vĩnh Hằng500
Đá Hồn Thần Thú500
Cỏ Ma-Hiếm300
Rương Thiên Sứ Bậc 56

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Mutizen có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về MU Awaken - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến MU Awaken - VNG , Mutizen vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.


Nhấp "Nạp Gem" trong game hoặc nhấp NẠP GEM TẠI ĐÂY


MU Awaken xin chúc Mutizen có những trải nghiệm thú vị cùng MU Awaken - VNG.
Ban Quản Trị